Tým

Prof. Dr. Mark H. Rümmeli

Curriculum Vitae

Prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.,

Ředitelka Institutu environmenálních technologií (IET)

Členové Poradního výboru Centra EBEAM:

 • Federico Rosei, INRS–EMT, Univ. du Québec, Kanada
 • Gianaurelio Cuniberti, Technical University of Dresden, Německo
 • Jürgen Eckert,  Erich Schmid Institute of Materials Science, Rakousko
 • Didier Pribat, Ecole Polytechnique, Physics Department, Francie
 • Alicjia Bachmatiuk, Polish Center for Technology Development, Polsko
 • Thomas Gemming, Leibniz Institute for Solid State and Mater. Research, Německo

Členové Řídicího výboru Centra EBEAM:

 • Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO
 • Jana Kukutschová, prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO
 • Kamila Janovská, děkanka Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO
 • Daniela Plachá, ředitelka Centra nanotechnologií VŠB-TUO
 • Radek Zbořil, vedoucí Materiálově-environmentální laboratoře Centra nanotechnologií
 • Lucie Obalová, ředitelka Institutu environmentálních technologií
//

EBEAM workshop at DSL 2024 conference in Barcelona

More info