Posouváme hranice materiálových věd
Díky projektu EBEAM (Electron Beam Emergent Additive Manufacturing) financovaného z prestižního programu ERA Chairs Horizon Europe vybuduje renomovaný materiálový vědec Mark H. Rümmeli na VŠB-TUO nový mezinárodní výzkumný tým, který bude využívat elektronové paprsky k cílené syntéze nových materiálů s přesnou strukturou až na atomární úrovni.

Cílem projektu je nejen posunout limity ve vývoji nových materiálů s vylepšenými vlastnostmi pro aplikace v energetice, biomedicíně, elektronice a ochraně životního prostředí, ale také posílit internacionalizaci univerzity, podpořit mladé vědce a podnítit strukturální změny v řízení výzkumu a vědy na VŠB-TUO.

Projekt EBEAM bude mít regionální a národní dopady v oblasti výzkumu, vzdělávání a technologií v souladu se strategií inteligentní specializace v oblasti výzkumu a inovací.

Prof. Dr. Mark H. Rümmeli

Držitel ERA Chair projektu
Schopnost konstruovat pomocí elektronového paprsku materiály s přesnou strukturou až na úrovni jednotlivých atomů otevírá dveře k dosud nepoznanému cílenému řízení jejich vlastností, což povede ke zlepšení výkonu zařízení, zvýšení energetické účinnosti a transformačním aplikacím v různých odvětvích.
19
Dokončených
projektů
11
Založených
laboratoří

Kick-off meeting video

Číslo projektu
101087143
Trvání projektu
1/2024 –⁠ 12/2028
Dotace
2,5 mil. EUR

EBEAM workshop at DSL 2024 conference in Barcelona

More info