O projektu

Hlavním cílem projektu je využívat elektronové paprsky k vytváření nových materiálů s přesnou strukturou až na atomární úrovni. Inovativní přístup umožní řídit velmi přesně jejich vlastnosti, zvýšit jejich funkčnost a vyvinout nová zařízení včetně senzorů, systémů pro ukládání energie či vysoce výkonných elektronických zařízení. To vše povede k rozvoji oborů, jako jsou technologie, energetika a zdravotnictví.

Cíle v oblasti vědy a výzkumu:

  • Vybudování nových výzkumných a vývojových kapacit pro aditivní výrobu elektronovým svazkem v nano- a atomárním měřítku s cílem dosáhnout excelence ve vědě a vzdělávání a podpořit výzkumný potenciál.
  • Zvýšit konkurenceschopnost Institutu environmentálních technologií (IET), Centra nanotechnologií (CNT), Fakulty materiálově-technologická a celé VŠB-TUO na mezinárodní vědecké scéně.
  • Poskytovat podporu mladým výzkumným pracovníkům v jejich kariérním růstu a snaze o nezávislost.

Řízení výzkumu a vývoje a institucionální cíle:

  • Zlepšit odborné dovednosti pracovníků podpory výzkumu a vývoje.
  • Zefektivnit procesy řízení výzkumu a vývoje na pracovištích zapojených do projektu.
  • Podporovat internacionalizaci na pracovištích VŠB-TUO zapojených do projektu, prosazovat kulturu ERA Chair, přispívat k otevřenosti a zlepšování podmínek zaměstnanců se zaměřením na rovnost žen a mužů.

EBEAM workshop at DSL 2024 conference in Barcelona

More info