Projekt ERA Chairs pod vedením Marka Rümmeliho přinese průlomový výzkum a nový tým

14. 11. 2023

Renomovaný materiálový vědec Mark H. Rümmeli vybuduje na VŠB-TUO nový mezinárodní výzkumný tým, který bude využívat elektronové paprsky k vytváření nových materiálů s přesnou strukturou až na atomární úrovni. Projekt EBEAM (Electron Beam Emergent Additive Manufacturing) financovaný z prestižního programu ERA Chairs Horizon Europe hodlá naplnit ambiciózní vizi, která dalece přesahuje hranice materiálových věd.

Cílem je nejen posunout limity ve vývoji nových materiálů s vylepšenými vlastnostmi pro aplikace v energetice, biomedicíně, elektronice a ochraně životního prostředí, ale také posílit internacionalizaci univerzity, podpořit mladé vědce a podnítit strukturální změny v řízení výzkumu a vědy na VŠB-TUO.

Schopnost inženýrského zásahu do materiálů až na atomární úrovni pomocí elektronového paprsku otevírá dveře k dosud nepoznanému cílenému řízení jejich vlastností, což povede ke zlepšení výkonu zařízení, větší energetické účinnosti a transformačním aplikacím v různých odvětvích. Pochopení mechanismu vzniku těchto materiálů a jejich funkčních úprav umožní mimo jiné vývoj senzorů, systémů pro ukládání energie a vysokovýkonných elektronických zařízení. Tento výzkum má potenciál revolučně ovlivnit například elektroniku a přispět k existenci propojenějšího a technologicky pokročilejšího světa,“ uvedl profesor Rümmeli, který do Ostravy přichází z čínské Soochow University.

Jeho příchod na Institut environmentálních technologií (IET), jednu ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO, navazuje na jeho předchozí spolupráci v rámci projektu IET – Excelentní výzkum z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Jsme velmi rádi, že budeme moci využít znalosti a zkušenosti profesora Rümmeliho a zapojit se do výzkumu, který může znamenat revoluční změnu v syntéze nanostruktur a řízení jejich vlastností. Očekáváme rovněž zlepšení výkonnosti ve výzkumu, inovacích i vzdělávání v oblasti nanotechnologií, energetiky nebo environmentálních technologií a zviditelnění naší univerzity na mezinárodní úrovni,“ uvedla ředitelka IET a členka projektového týmu Lucie Obalová.

Úspěšnou předchozí spolupráci označil Rümmeli za jeden z důvodů, proč se rozhodl pro působení na VŠB-TUO. „Během několikaleté spolupráce s Institutem environmentálních technologií a Centrem nanotechnologií jsem viděl potenciál dalšího rozvoje na VŠB-TUO. Mým cílem je pomoci svými znalostmi, podporovat interdisciplinární spolupráci, podílet se  na celkovém růstu VŠB-TUO a významně přispět k vědeckému pokroku, vzdělávání a mezinárodnímu uznání v příslušných oborech,“ doplnil Rümmeli. Řešení pětiletého projektu s celkovou dotací zhruba 2,5 milionu eur odstartuje v lednu.

Potenciál elektronových paprsků pro manipulaci s atomy a vytváření přesně strukturovaných materiálů v atomárním nebo téměř atomárním měřítku studuje pouze omezený počet výzkumných týmů na celém světě. Tuto průkopnickou oblast výzkumu inicioval profesor Rümmeli, který patří k předním odborníkům v oblasti rozvoje nano- a subnanomateriálů.

//

EBEAM workshop at DSL 2024 conference in Barcelona

More info